Biofeedback EEG

Biofeedback EEG jest innowacyjną metodą zwiększającą efektywność działania mózgu. Stosowana jest zarówno jako forma rehabilitacji neuropsychologicznej, ale również jako metoda treningu niezaburzonych funkcji psychologicznych.

Sesja biofeedback EEG odbywa się przy użyciu zestawu komputerowego z dwoma monitorami. Osoba trenująca, podążając za ustalonymi zasadami gry wpływa na własny obraz fal mózgowych. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, klient otrzymuje wzmocnienie w postaci punktów. Przy wzroście aktywności hamowanych pasm, pożądany efekt gry nie występuje. Dzięki temu mózg uczy się nowych, bardziej przystosowawczych częstotliwości fal mózgowych, a czynność bioelektryczna mózgu ulega poprawie.
Metoda ta wykorzystuje tzw. sprzężenie zwrotne między stanem psychicznym a monitorowaną czynnością neurofizjologiczną mózgu.

W jakich sytuacjach wykorzystujemy metodę biofeedback EEG?

 • problemy szkolne (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
 • ADHA
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia koncentracji uwagi i pamięci
 • rehabilitacja po urazach i udarach mózgu
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia snu
 • bóle głowy
 • relaksacja
 • podwyższenie kompetencji poznawczych

Biofeedback EEG prowadzi:
Gabriela Nadolnik (Bartyzel)

Cena:

 • Pojedyncza sesja (45 min) - 75 zł
 • Diagnoza, 2 sesje (badanie diagnostyczne QEEG ­ 60 min, omówienie wyników) - 120 zł
 • Pakiet 10 sesji Biofeedback EEG - 700 zł