Diagnoza psychologiczna i neuropsychologiczna

Diagnoza psychologiczna stanowi próbę wyjaśnienia:

 • czynników psychologicznych wpływających na powstawanie zgłaszanych przez Państwa problemów
 • oraz mechanizmów podtrzymywania zaburzeń.

Diagnoza przeprowadzana jest za pomocą wystandaryzowanych narzędzi oceny psychologicznej. Zawiera w sobie również skonstruowaną na podstawie zebranych danych oraz otrzymanych wyników, charakterystykę Klienta. Opinia psychologiczna powstaje w oparciu o stale aktualizowaną wiedzę na temat zdrowia psychicznego i standardów diagnostycznych.

Proponujemy Państwu diagnozę:

 • psychologiczną/osobowości
 • neuropsychologiczną
 • inteligencji

Diagnozę psychologiczną i neuropsychologiczną wykonuje:
Aleksandra Karbowiak

Cena:

 • Diagnoza psychologiczna + osobowości 2 sesje (wywiad, testy psychologiczne, omówienie wyników testu) - 100 -­ 250 zł
 • Diagnoza psychologiczna wydanie opinii - 30 zł
 • Diagnoza neuropsychologiczna 2 sesje (wywiad, testy neuropsychologiczne + wybrane próby neuropsychologiczne, omówienie wyników testu) - 250zł
 • Diagnoza neuropsychologiczna wydanie opinii - 30 zł
 • Diagnoza inteligencji 2 sesje (wywiad, test inteligencji WAIS – R(PL), omówienie wyników testu) - 250zł
 • Diagnoza inteligencji wydanie opinii - 30 zł