Anna Roman

Psycholog, terapeuta pracujący w podejściu poznawczo-behawioralnym. Obecnie w trakcie szkolenia w kierunku uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo- Behawioralnej (PTTPB) zgodne ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB).

Absolwentka psychologii ze specjalnością kliniczną i neuropsychologią na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskała dyplom studiów podyplomowych z zakresu geriatrii i opieki długoterminowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie pracuje jako psycholog w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Krakowie. Zajmuje się wsparciem osób starszych ich rodzin oraz opiekunów, pracuje z osobami przewlekle chorymi, wentylowanymi mechanicznie oraz wymagającymi opieki paliatywnej. Na co dzień zajmuje się pracą z osobami w depresji, przeżywającymi żałobę oraz stratę.

Zajmuje się również diagnozą pacjentów w różnym stopniu otępienia oraz rehabilitacją poznawczą pacjentów neurologicznych. Udziela pomocy rodzinom i pacjentom ze schorzeniami neurodegeneracyjnymi (SM, SLA) Pracuje z osobami dorosłymi cierpiącymi m.in. na zaburzenia lękowe (lęk uogólniony, fobia społeczna, zespół paniki) zaburzenia nastroju i osobowości. Pomaga osobom doświadczającym różnych trudności życiowych – kłopotów w relacjach z ludźmi, osobami, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, mają problem z samooceną, przeżywają nadmierny stres lub chciałyby lepiej poznać siebie i swoje potrzeby.

Stale poszerza swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Umów wizytę