Janusz Kozioł

Ukończyłem Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej (całościowe 4-letnie szkolenie wypełniające standardy PTP oraz PTPPd) uzyskując Dyplom Psychoterapeuty Psychodynamicznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
Ukończyłem również studia "Poradnictwo i pomoc psychologiczna" na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i "Seksuologia kliniczna" na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach.

Doświadczenie w pracy zdobywałem m.in. w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Warszawie: w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia a także w Poradni Seksuologicznej i Psychoterapii INTIMED.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Biorę udział w konferencjach i sympozjach psychoterapeutycznych.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Wszystko to w istotny sposób wpływa na jakość świadczonej przeze mnie pomocy psychoterapeutycznej.

Umów wizytę

Koszt wizyty 140 PLN