Janusz Kozioł

Ukończyłem studia "Poradnictwo i pomoc psychologiczna" na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i "Seksuologia kliniczna" na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach. Aktualnie kończę specjalistyczne 4-letnie szkolenie w ramach Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie.

Doświadczenie w pracy zdobywałem m.in. w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Warszawie: w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia ul. Dolna 42, a także w Poradni Seksuologicznej i Psychoterapii INTIMED ul. Wspólna 65.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Biorę udział w konferencjach i sympozjach psychoterapeutycznych.

W pracy którą regularnie superwizuję, kieruje się Kodeksem Etyki PTPPd i PTS do których należę.

Umów wizytę

Koszt wizyty 140 PLN