Szymon Nowak

Jestem psychoterapeutą w trakcie całościowego, 4-letniego kursu psychoterapii organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie (szkolenie jest atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne). Doświadczenie zawodowe zdobywałem prowadząc psychoterapię indywidualną, oraz jako terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy będącym ośrodkiem rehabilitacji psychiatrycznej. Pracuję pod superwizją.

Prowadzę psychoterapię indywidualną w podejściu psychoanalitycznym. Wybrałem tę metodę ze względu na to, że umożliwia ona głębokie zrozumienie człowieka w całej jego złożoności. Pracuję zarówno z pacjentami chorującymi psychiczne, jak i z tymi, którym trudności w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym uniemożliwiają prowadzenie pełnego i szczęśliwego życia.

Pracuję psychoterapeutycznie zarówno z osobami dorosłymi, jak i z młodzieżą (od 16 roku życia). Nasze pierwsze spotkanie służyć będzie wspólnemu zrozumieniu problemu, oraz określeniu celów psychoterapii. Cele te, w zależności od sytuacji, mogą się zmieniać, tak aby jak najlepiej odpowiadały Twoim potrzebom. Jeśli zmagasz się z depresją, lękiem, trudnościami w relacjach z innymi, myślami natrętnymi, niską samooceną, brakiem motywacji, lub chęcią zrozumienia samego siebie i pokonania tego, co Cię ogranicza, zapraszam do kontaktu.

Umów wizytę

Koszt wizyty 130 PLN