Agnieszka Salon

Jestem psychologiem, logopedą, neurologopedą oraz psychoterapeutą w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Instytucie Poznawczym (rekomendowanym przez PTPPB). Ukończyłam studia psychologiczne na SWPS, studia psychogeriatryczne z elementami neuropsychologii w MCKP CM Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia podyplomowe z zakresu Seksuologia - opiniowanie, edukacja, terapia na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu.

Dotychczasowe doświadczenie w pracy z pacjentem zdobywałam (i zdobywam) m.in. w Szpitalu Klinicznym im. Dr J. Babińskiego na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży, w placówkach edukacyjnych oraz w Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Dietla, na Oddziale Neurologii.

Specjalizuję się w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz w pracy z osobami dorosłymi chorującymi neurologicznie i niepełnosprawnościami ruchowymi.

Pracuję terapeutycznie z dziećmi i młodzieżą (11-19 r.ż.) doświadczającą m. in.: lęku uogólnionego, fobii (społecznych, szkolnych), trudności w obszarze samooakceptacji, samooceny, trudności w nawiązywaniu relacji, zaburzeń nastroju, zachowań agresywnych czy autoagresywnych.

Prowadzę również psychoedukację oraz terapię dzieci i młodzieży (7-19 r.ż.) w obszarach związanych ze świadomością własnego ciała, orientacją psychoseksualną, tożsamością płciową. Pomagam Pacjentom, którzy doświadczyli lub byli obserwatorami przemocy, w tym przemocy seksualnej.

Praca z osobami dorosłymi to praca z osobami chorującymi neurologicznie, po udarach mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, zmianach neurodegeneracyjnych (otępienia) lub zmianach chorobowych (nowotwory). Działania moje obejmują pracę neurologopedyczną i/lub trening funkcji poznawczych. Diagnozuję i prowadzę terapię neurogennych zaburzeń mowy u osób dorosłych, zaburzeń językowych i komunikacyjnych w zespołach otępiennych. Pracuję również z osobami niepełnosprawnymi w obszarach dotyczących ich seksualności.

Umów wizytę