Agnieszka Salon

Psycholog, logopeda, neurologopeda. Ukończyłam studia psychogeriatryczne z elementami neuropsychologii w MCKP Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia podyplomowe z zakresu Seksuologia – opiniowanie, edukacja, terapia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jesienią rozpoczynam 4-letni, całościowy kurs psychoterapii w nurcie poznawczo- behawioralnym w Instytucie Poznawczym w Krakowie.

Prowadzę psychoedukację oraz terapię dzieci i młodzieży w obszarach związanych ze świadomością własnego ciała, orientacją psychoseksualną, tożsamością płciową. Pomagam Pacjentom, którzy doświadczyli lub byli obserwatorami przemocy, w tym przemocy seksualnej. W sprawach seksualnych pomagam również Pacjentom z niepełnosprawnościami ruchowymi chcąc aby ich życie seksualne było tak samo satysfakcjonujące.

Diagnozuję i prowadzę terapię neurogennych zaburzeń mowy u osób dorosłych oraz zaburzeń językowych i komunikacyjnych w zespołach otępiennych.

Umów wizytę