Psychologiczny Pakiet Seniora

Psychologiczny Pakiet Seniora skierowany jest do zdrowo starzejących się seniorów czyli szerokiej grupy ludzi, u których starzenie się przebiega w sposób zindywidualizowany (zgodnie z posiadaną wiedzą na temat heterogenicznego obrazu starości). Wraz z wiekiem następuje obniżenie sprawności funkcji poznawczych i seniorzy „skarżą się” / obserwują trudności w następujących obszarach:

 • pogorszenie zdolności zapamiętywania
 • zwolnione tempo przetwarzania informacji
 • problemy z uwagą, głównie koncentracja uwagi, ale również pozostałe funkcje uwagi (podzielność, przerzutność, selektywność)
 • planowanie, zarówno czynności dnia codziennego, ale także tych zadań, które wymagają złożonego planowania
 • obniżona gotowość słowa, zjawisko „mam to na końcu języka” (brakuje słów) podczas rozmowy
 • obniżenie nastroju

Celem spotkań jest aktywizacja seniora w kierunku podtrzymywania i usprawniania jego funkcji poznawczych, sprawności językowej i komunikacyjnej, kontaktu społecznego.Oferujemy indywidualny kontakt, dostosowanie zadań do aktualnych potrzeb, dostęp do materiałów ćwiczeniowych, rozmowy wspierające dotyczące ważnych dla seniora wydarzeń dnia codziennego (jeśli taka potrzeba również zaistnieje).

Pierwsza konsultacja (kwalifikacja) trwa 30 minut i jest w cenie 90 zł, pozostałe 10 spotkań po 45 minut.

Decydując się na Psychologiczny Pakiet Seniora już na wstępie masz ok 15% zniżki w porównaniu do bez pakietowej konsultacji z psychologiem w gabinecie prywatnym.

 • cena spotkania: przy dokonywaniu płatności po każdym spotkaniu
  15% zniżki od ceny regularnej
 • cena spotkania: przy dokonaniu płatności w systemie: 5 spotkań + 5 spotkań
  20% zniżki od ceny regularnej
 • cena spotkania: przy dokonaniu jednorazowej wpłaty za całość Pakietu
  25% zniżki od ceny regularnej

Psychologiczny Pakiet Seniora mgr Agnieszka Salon