Konsultacje psychoseksuologiczne

Przeznaczone dla dzieci i młodzieży od 7 do 19 r.ż.

Na pierwszą konsultację zapraszamy:
- w przypadku dzieci 7-12 r.ż. samych rodziców,
- w przypadki dzieci 13-18 r.ż. rodziców wraz z dzieckiem,
- w przypadku młodzieży 18-19 r.ż. spotkanie może odbywać się bez rodziców

Rodzice proszeni są o opisanie problemowych zachowań dziecka i przybliżene trudności z jakimi się spotkają w związku z tymi zachowaniami.
Następnie jest spotkanie z dzieckiem i do oceny terapeuty należy ile takich konsultacji powinno się odbyć; dotyczy to również ewentualnych, dalszych spotkań z rodzicami.
W zależności od charakteru problemu/trudności dalsze spotkania mogą być kontynuowane jako terapia seksuologiczna lub w ramach edukacji psychoseksuologicznej.

Wskazania:

  • masturbacja dziecięca (do oceny jaki ma charakter – zachowanie normatywne, niewłaściwe, problematyczne)
  • nadmierne zainteresowanie pornografią i seksualnością
  • zachowania przemocowe
  • ekshibicjonizm
  • nietypowe zachowania seksualne podczas zabaw czy kontaktów z rówieśnikami lub podczas kontaktów z dorosłymi
  • wsparcie, psychoedukacja seksuologiczna dla rodziców/opiekunów oraz dzieci/młodzieży oparta na wiedzy seksuologicznej
  • trudności w określeniu własnej orientacji seksualnej
  • trudności w określeniu własnej tożsamości płciowej

Konsultacje prowadzi: Agnieszka Salon

Umów wizytę

Cena spotkania: 180 PLN