Aleksandra Karbowiak

Psycholog, psychoonkolog, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Aktualnie w trakcie czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnym ze standardami Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-­Behawioralnej oraz European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies.

Ukończyła studia magisterskie z psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z psychoonkologii na Akademii Ignatianum w Krakowie.

Doświadczenie zdobywała na oddziałach w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie i Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Obecnie zajmuje się pracą z osobami dorosłymi cierpiącymi z powodu zaburzeń depresyjnych i lękowych, przeżywającymi kryzysy życiowe, doświadczającymi żałoby i straty, jak również z pacjentami chorującymi neurologicznie i somatycznie oraz z członkami ich rodzin. Obszar działania obejmuje także diagnostykę psychologiczną i neuropsychologiczną, rehabilitację procesów poznawczych, psychoedukację i poradnictwo psychologiczne.

Do zainteresowań zawodowych należą ponadto psychologia różnic indywidualnych, seksuologia oraz psychologia social media.

Umów wizytę