Barbara Piątek

Jestem psychologiem w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym; certyfikowaną Trenerką Umiejętności Społecznych oraz psychologiem szkolonym i przedszkolnym.

Swoje doświadczenie zdobywałam w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, na Oddziale Klinicznym Psychiatrii, Pododdziale Leczenia Zaburzeń Psychotycznych; w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, w Zakładzie Psychoterapii oraz w Stowarzyszeniu ProCivium.

Pracuję w nurcie psychodynamicznym kierując się zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych z zaburzeniami osobowości, a także z osobami, które doświadczają trudności emocjonalnych, społecznych, czy lękowych.

Dbając o jakość pracy podnoszę swoją wiedzę i kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i kursach oraz poddaję swoją pracę regularnej superwizji.

Umów wizytę